dnes je 2.12.2022

Najnovšie videosemináre

Spracovanie údajov samosprávami a školamiZáznamGarancia

29.11.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:01

... Samosprávy a školy predstavujú orgány verejnej moci a pri svojej činnosti spracúvajú veľké množstvo rozličných osobných údajov. Pri svojej činnosti sa tak musia vysporiadať s rôznymi problémami, aby tak zabezpečili súlad s nariadením GDPR. Povinnosti samosprávnych orgánov a škôl podľa nariadenia GDPR ...

Exekúcia zrážkami zo mzdy - zmeny pre rok 2023ZáznamGarancia

29.11.2022, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:22

... Obsahom webinára je priblížiť problematiku exekúcie zrážkami zo mzdy, a to s dôrazom na aktuálne zmeny. Webinár sa zaoberá problematickými otázkami, ktoré patria medzi najdiskutovanejšie v praxi. Zároveň poukazuje nielen na postavenie súdneho exekútora a zamestnanca, ale taktiež aj na status platiteľa ...

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa (právny stav k 23.11.2022)ZáznamGarancia

29.11.2022, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:15

... Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených na sociálnom zabezpečení ...

Aktuálne zmeny v školskej legislatíveZáznamGarancia

28.11.2022, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Prehľad zmien v školskej legislatíve, ktoré sú účinné od tohto školského roka a prehľad pripravovaných legislatívnych zmien, ktoré sú aktuálne v legislatívnom procese. Príspevok obsahuje aj prehľad dôležitých usmernení v rezorte školstva vydaných v poslednom období. Prehľad zmien v školskej legislatíve ...

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (právny stav k 10.11.2022)ZáznamGarancia

24.11.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:16

... Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených na sociálnom zabezpečení ...

Usmernenie k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmovZáznamGarancia

24.11.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:23

... Seminár uvedie do problematiky aplikácie § 5 ods. 7 písm. o) ZDP v oblasti oslobodenie sumy nepeňažných plnení poskytovaných zamestnávateľom zamestnancom. Ide o plnenia charakteru tzv. zamestnaneckých benefitov. Tieto, ak budú vylúčené z daňových výdavkov zamestnávateľa, môžu byť za určitých podmienok ...

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (právny stav k 15.11.2022)ZáznamGarancia

24.11.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:02

... Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených na sociálnom zabezpečení ...

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 a od 1.9.2022ZáznamGarancia

22.11.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:19

... Videoseminár sa venuje novele zákona o účtovníctve, ktorá je platná od 1.9.2022, ktorá sa týka zmiernenia povinnosti zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS pre vybrané subjekty. Ďalej sa venuje aj novele zákona platnej od 1.1.2022. Medzi najdôležitejšie zmeny tejto novely patrí digitalizácia ...

Pracovná zmluva a jej tvorbaZáznamGarancia

22.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:48

... Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou uzatvorenou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Povinným obsahom pracovnej zmluvy sú štyri podstatné náležitosti, ktorej tvorbe sa budeme venovať v priebehu workshopu. Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou uzatvorenou medzi zamestnávateľom ...

Štátny požiarny dozorZáznamGarancia

22.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:45

... Webinar je zameraný na výkon kontroly štátneho požiarneho dozoru. Kto, kým a ako vykonáva štátny požiarny dozor a za akým účelom. Povieme si aj ako sa pripraviť a správať pri kontrole a čo od nej očakávať. Webinar je zameraný na výkon kontroly štátneho požiarneho dozoru. Kto, kým a ako vykonáva štátny ...

Najpozeranejšie videosemináre

Príprava na atestáciu - atestačné portfólio v roku 2021ZáznamGarancia

29.7.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:07

... Od účinnosti Zákona c. 138/2019 Z. z., sú predmetom diskusie medzi pedagogickými aodbojnými zamestnancami škôl, školských zariadení azariadení sociálnej pomoci otázky ozmenách vatestačnom konaní oproti procesu, ktorý bol nastavený v legislatíve platnej do roku 2019. Podstatnou zemnou je preukazovanie ...

BOZP na základných školáchZáznam

8.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:39

... V téme sme sa venovali BOZP na základných školách, prešli sme si jednotlivé riziká v areáli školy ale aj na napr. pracovnom vyučovaní alebo v jedálňach či športoviskách. V téme sme sa venovali BOZP na základných školách, prešli sme si jednotlivé riziká v areáli školy ale aj na napr. pracovnom vyučovaní ...

Odmeny a tresty vo vyučovacom proceseZáznam

11.6.2021, Mgr. Slavomír Gál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:51

... Motivácia má vo vyučovacom procese svoje nenahraditeľné miesto. Odmeny a tresty už v minulosti tvorili a stále tvoria jej podstatnú časť. Videoseminár hľadá odpovede na otázky (ne) nadčasovosti metódy odmien a trestov, ako aj na to, ktoré formy odmien a trestov sú efektívne, a ktorým by sa mal učiteľ ...

Príprava na atestácie- atestačné portfólioZáznamGarancia

16.5.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:10:55

... Od účinnosti Zákona č. 138/2019 Z. z., sú predmetom diskusie medzi pedagogickými a odbojnými zamestnancami škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci otázky o zmenách v atestačnom konaní oproti procesu, ktorý bol nastavený v legislatíve platnej do roku 2019. Podstatnou zemnou je preukazovanie ...

Zostavenie atestačného portfólia - práca s profesijným štandardomZáznamGarancia

13.10.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:57

... Atestácia štátne overenie profesijných kompetencií vymedzených profesijným štandardom. V prípade záujmu o vykonanie atestácie je preto potrebné oboznámiť sa s legislatívnym vymedzením atestačného konania v Zákone 138/2019 Z.z. ako aj so štruktúrou a obsahom a profesijných štandardov, ktoré boli zverejnené ...

Najnovšie Právne predpisy
  • 400/2022 Z.z. novela zák. č. 447/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 30.11.2022 v čiastke č. 137)
  • 401/2022 Z.z. novela zák. č. 447/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 30.11.2022 v čiastke č. 137)
  • 402/2022 Z.z. novela zák. č. 71/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 30.11.2022 v čiastke č. 137)
  • 405/2022 Z.z. novela vyhl.č. 305/2022 Z. z. (vyšlo dňa: 30.11.2022 v čiastke č. 137)
  • 406/2022 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.11.2022 v čiastke č. 137)
  • 407/2022 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. a č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 1.12.2022 v čiastke č. 138)
  • 408/2022 Z.z. novela zák. č. 300/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 1.12.2022 v čiastke č. 138)
  • 410/2022 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 1.12.2022 v čiastke č. 138)
  • 412/2022 Z.z. novela zák. č. 131/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 1.12.2022 v čiastke č. 138)
  • 413/2022 Z.z. novela zák. č. 315/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 1.12.2022 v čiastke č. 138)
 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálny stav mzdovej agendy - zmeny v roku 2022 a 2023 pre mzdového účtovníka

Lektor: Júlia Pšenková

Dátum: 6.12.2022

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v školskej legislatíve v roku 2023

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 9.12.2022

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.