dnes je 19.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

597/2003 Z.z., Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení účinnom k 2.1.2021

597/2003 Z.z.
ZÁKON
zo 6. novembra 2003
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
179/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
179/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
184/2009 Z.z.
1. 1. 2010
dopĺňa §7
38/2011 Z.z.
1. 3. 2011
mení a dopĺňa 43 novelizačných bodov
390/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
325/2012 Z.z.
23. 10. 2012
dopĺňa § 9d
325/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
81/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
464/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
377/2014 Z.z.
20. 12. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
307/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa § 4d
61/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
188/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
188/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 7a
182/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa 42 novelizačných bodov
182/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
182/2017 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 7
182/2017 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 4
209/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 1, § 7 a poznámky pod čiarou a dopĺňa § 9g a § 9h
367/2018 Z.z.
30.12.2018
mení § 9f
209/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
381/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa § 4e
371/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
273/2021 Z.z.
10. 7. 2021
mení a dopĺňa 6 novelizačné body
271/2021 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
415/2021 Z.z.
2. 1. 2021
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
507/2021 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento zákon upravuje
a) financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,1) a financovanie materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami2a) a školských zariadení4) zriadených regionálnymi úradmi
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.