dnes je 24.2.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

ChatGPT a ostatné chat boty v roku 2023

12.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:26

Kapitoly videa

Cieľom webinára je stručne predstaviť nástroj Chat GPT, vysvetliť motiváciu na jeho vznik, jeho miesto v umelej inteligencii, princíp činnosti, možnosti využitia a prípadné perspektívy do budúcnosti. Cieľom prezentácie nie je oboznámiť účastníkov o detailnom spôsobe jeho použitia.

Ivan Sekaj

Ivan Sekaj

Ivan Sekaj sa narodil v Bratislave. Po absolvovaní štúdia na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes: FEI STU) pracoval 6 rokov v oblasti automatizácie potravinárskeho priemyslu. Potom sa vrátil na svoju materskú fakultu, kde pôsobil ako asistent, docent a od roku 2017 ako profesor na Ústave robotiky a kybernetiky a aktuálne ako vedúci Oddelenia umelej inteligencie na tomto ústave. Výskumne aj pedagogicky sa venuje implementácii metód umelej inteligencie do riadenia a do robotiky. Prioritne sa venuje bio-inšpirovaným algoritmom, evolučným algoritmom a strojovému učeniu. Je autorom alebo spoluautorom 4 monografií, mnohých vedeckých článkov z uvedených vedných oblastí a tiež jednej populárno-vedeckej knihy, ktorá je venovaná problematike umelej inteligencie a jej vzťahu k ľudskej spoločnosti.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.