dnes je 19.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

422/2015 Z.z., Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.8.2023

422/2015 Z.z.
ZÁKON
z 25. novembra 2015
o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
276/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 45 novelizačných bodov
359/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 52 novelizačných bodov
357/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 45 novelizačných bodov
271/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení 4 novelizačné body
114/2022 Z.z.
1. 1. 2023
dopĺňa § 28
176/2022 Z.z.
1. 6. 2022
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
286/2023 Z.z.
1. 8. 2023
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje uznávanie dokladov o vzdelaní, uznávanie odborných kvalifikácií,
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.