dnes je 24.2.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

396/2012 Z.z., Zákon o Fonde na podporu vzdelávania, v znení účinnom k 1.9.2019

396/2012 Z.z.
Zákon
z 5. decembra 2012
o Fonde na podporu vzdelávania
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
132/2013 Z.z.
10. 6. 2013
dopĺňa § 17 a § 23a
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 21 a poznámku pod čiarou
375/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 8
352/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 3, § 6 a poznámku pod čiarou
140/2019 Z.z.
1. 6. 2019
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
dopĺňa § 10
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Zriaďuje sa Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond”) ako neštátny účelový fond.
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.
(3) Hlavnou činnosťou fondu je poskytovanie pôžičiek podľa § 10, 13a a 14. Fond vykonáva
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.