dnes je 19.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Kúpna zmluva v roku 2024

26.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:08

Kapitoly videa

Webinár sa týka kúpnej zmluvy ako zmluvného typu pri výmene hodnôt v rámci trhového hospodárstva. V úvode prezentácie sa táto zameriava na základné náležitosti kúpnej zmluvy, ako aj jej záväznosť pre zmluvné strany. Vo webinári následne teóriu ilustrujeme aj na praktickom príklade. Pozornosť venujeme najčastejším náležitostiam, na ktoré je potrebné si dať pozor pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Osobitne sú spomenuté náležitosti kúpnej zmluvy v prípade, ak je jej predmetom nehnuteľnosť. Uvedené sú rovnako aj najčastejšie chyby pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Spomíname aj problematiku autorizácie kúpnej zmluvy ako prostriedku zvýšenia právnej istoty pri jej uzatvorení.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.