dnes je 19.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

245/2008 Z.z., Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.9.2024

245/2008 Z.z.
zákon
z 22. mája 2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
462/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 90 a § 117
37/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení a dopĺňa § 13 a § 110
184/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
37/2011 Z.z.
1. 3. 2011
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
390/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
390/2011 Z.z.
1. 9. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
324/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 35 novelizačných bodov
324/2012 Z.z.
1. 9. 2013
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
324/2012 Z.z.
1. 9. 2014
mení a dopĺňa § 62
125/2013 Z.z.
15. 6. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
464/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
464/2013 Z.z.
1. 3. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
464/2013 Z.z.
1. 9. 2014
mení a dopĺňa 9 novelizačnách bodov
464/2013 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 9 novelizačnách bodov
464/2013 Z.z.
1. 9. 2016
mení § 29
307/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 4
377/2014 Z.z.
20. 12. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
61/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 65 novelizačných bodov
61/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 29 novelizačných bodov
188/2015 Z.z.
31. 8. 2015
mení § 161e
188/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 46 novelizačných bodov
188/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa § 107, § 163 a poznámku pod čiarou
188/2015 Z.z.
1. 9. 2016
mení § 29 a dopĺňa § 161g
440/2015 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 1, § 121, § 122 a poznámku pod čiarou
216/2016 Z.z.
1. 9. 2016
dopĺňa § 29
56/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení § 33
151/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa § 12 a § 144
178/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa § 66, § 100 a § 157
182/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
182/2017 Z.z.
24. 5. 2018
mení prílohu
182/2017 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 158
62/2018 Z.z.
15. 3. 2018
mení § 66, § 108 a dopĺňa § 161ga
62/2018 Z.z.
1. 8. 2018
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
209/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
209/2018 Z.z.
2. 1. 2019
dopĺňa § 16
209/2018 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
210/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
365/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
375/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 142a
209/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 34 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 157 a poznámky pod čiarou
381/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 107
381/2019 Z.z.
1. 7. 2020
mení § 157 a poznámky pod čiarou
426/2021 Z.z.
1. 4. 2021
dopĺňa 2 novelizačné body
127/2021 Z.z.
1. 9. 2021
mení 2 novelizačné body
271/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení 2 novelizačné body
273/2021 Z.z.
10. 7. 2021
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
415/2021 Z.z.
19. 11. 2021
dopĺňa § 13c
415/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 292 novelizačných bodov
415/2021 Z.z.
1. 4. 2022
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
415/2021 Z.z.
1. 9. 2022
mení § 114
415/2021 Z.z.
1. 9. 2024
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
2/2022 Z.z.
15. 1. 2022
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
92/2022 Z.z.
30. 3. 2022
dopĺňa § 161r
176/2022 Z.z.
1. 6. 2022
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
351/2022 Z.z.
28. 6. 2025
doteraz neuvedené
394/2022 Z.z.
1. 1. 2023
dopĺňa § 161qa
181/2023 Z.z.
30. 5. 2023
dopĺňa § 28c
182/2023 Z.z.
30. 5. 2023
mení a dopĺňa 54 novelizačných bodov
182/2023 Z.z.
1. 9. 2023
mení a dopĺňa 54 novelizačných bodov
263/2023 Z.z.
1. 9. 2023
dopĺňa § 145c
276/2023 Z.z.
1. 9. 2023
dopĺňa 2 novelizačné body
506/2023 Z.z.
23. 12. 2023
dopĺňa 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdelania, prijímanie na výchovu a vzdelávanie, ukončovanie výchovy a vzdelávania, poskytovanie odbornej výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.