dnes je 24.2.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Trojzdrojové financovanie neziskových organizácií a jeho praktické zachytenie v účtovníctve

26.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:50

Kapitoly videa

Neziskový sektor na rozdiel od verejného a podnikateľského nemá základný právno-normatívny dokument, ktorý by ho vymedzil a charakterizoval z pohľadu právnych foriem a osobitosti inštitútov.

Spoločným znakom NÚJ je ich:

´  verejnoprospešná činnosť

´  samosprávne riadenie

´  samokontrola členskou základňou, prípadne verejnosťou

´  ich činnosť za účelom nedosahovania zisku

´  viac zdrojové financovanie - to hlavne z tržieb a výnosov predaja všeobecno-prospešných služieb, alebo z príjmov z dotácií, príspevkov a darov na svoju činnosť.

Toto špecifikum je potrebné správne zachytiť v účtovníctve a v potrebe správneho plnenia daňových povinností.

Úlohou účtovníctva neziskových organizácii je, zachytiť celý pohyb majetku, imania, záväzkov, nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia, ktorý tieto účtovné jednotky dosiahli od svojho vzniku až po ich zánik.

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Lektor Ing. Štefan Fabian, PhD. je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práce v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov. Je viceprezidentom Slovenskej komory audítorov.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.