dnes je 19.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Ako na stres a konflikty v školskom prostredí

25.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:55

Kapitoly videa

Školské prostredie je náročné na zvládanie rôznych vzťahových interakcií a každodenných situácií. Toto vzdelávanie je zamerané na pochopenie, nácvik a zvládanie konfliktných situácií, na budovanie osobnej odolnosti, na voľbu stratégií a procesov riešenia konkrétnych situácií v pedagogickej praxi, na tvorbu priaznivých vzťahov a vytváranie pozitívnej atmosféry v procese edukácie. Hlavným cieľom tohto vzdelávania je spoznať možnosti tvorby priaznivej pracovnej atmosféry, podporných a korektných vzťahov v kolektíve, prehĺbiť, rozvíjať a inovovať pedagogické zručnosti v oblasti komunikácie so žiakom aj rodičom, na prevenciu a riešenie konfliktných situácií v školskom prostredí.

Mgr. Renáta Taligová

Mgr. Renáta Taligová

Mgr. Renáta Taligová sa po 22 rokoch pedagogickej praxe rozhodla prejsť do oblasti andragogiky a využila tak svoje dlhoročné bohaté skúsenosti učiteľky a školskej psychologičky. V súčasnosti pôsobí ako lektorka, kariérna poradkyňa, koučka a mentorka. Vedie desiatky aktualizačných a inovačných vzdelávacích programov pre pedagógov zameraných na ich osobnostný aj profesijný rozvoj. Venuje sa poradenskej a konzultačnej činnosti, organizuje praktické workshopy či webináre. Orientuje sa na zážitkovú pedagogiku smerom k rozvoju osobnostných a sociálnych zručností, k implementácii aktivizujúcich metód, k podpore emočnej odolnosti a k riešeniu náročných situácií v školskom prostredí.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.