dnes je 30.9.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do kariérových stupňov a platových tried

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:51:32

Kapitoly videa

Prezentácia je zameraná na popis spôsobu zaraďovania pedagogických zamestnancov do platových tried a ďalších náležitostí s tým súvisiacich. Vysvetľuje kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov,  ich posudzovanie a vplyv na zaradenie pedagogického zamestnanca do platovej triedy. Uvádza podmienky a spôsob zaraďovania pedagogických zamestnancov  do jednotlivých kariérévých stupňov . Prezentuje zaraďovanie pedagogických zamestnancov do jednotlivých  platových tried v nadväznosti na stupeň vzdelania a kariérový stupeň pedagogického zamestnanca.

 

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE, fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. Pôsobila 17 rokov na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského ako personalista a vedúca personálneho útvaru. Taktiež 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore a z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka.

Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorou v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.