dnes je 2.10.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie pri zrušení spoločnosti likvidáciou

4.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:23

Kapitoly videa

Účtovanie pri zrušení obchodných spoločností s likvidáciou upravuje § 28 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. V školení sa dozviete, aký je celý proces likvidácie a aká je úloha účtovníka v nej. Autor približuje povinnosti daňového subjektu v procese prírpavy spoločnosti na likvidáciu. Doležité termíny a lehoty pri zostavení mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu predchádzajúcemu vstupu do likvidácie, inventarizácia majetku, opodstatnenosť tvorby rezerv, opravných položiek, zostatkov na účtoch časového rozlíšenia. Školenie približuje daňový a účtovný pohľad na likvidáciu spoločnosti od momentu vstupu spoločnosti do likvidácie až do momentu jej výmazu z obchodného registra.

Ing. Lucia Sandtner PhD., CA

Ing. Lucia Sandtner PhD., CA

Štatutárny audítor, daňový poradca, správca konkurznej podstaty. Členka Slovenskej komory audítorov – zapísaná ako asistent audítora číslo 2698 od 2008,od roku 2008 - daňový poradca 897/2008, správca konkurznej podstaty od 2009, od 2017 štatutárny audítor 1173, členka Slovenskej komory daňových poradcov.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.