dnes je 19.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Prehľad zmien v elektrotechnických normách - 5/2023

29.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:08:48

Kapitoly videa

Prehľad zmien v elektrotechnických normách je neodmysliteľným zdrojom, ktorý poskytuje cenné informácie o aktuálnych trendoch, požiadavkách a nových technológiách v oblasti elektrotechniky. Nové bezpečnostné predpisy, technologické inovácie a zmeny trhových podmienok často vyvolávajú zmeny v týchto normách. Pre výrobcov, inžinierov, projektantov a posudzovateľov je dôležité mať prehľad o najnovších požiadavkách a normách, aby mohli vyvíjať bezpečné a spoľahlivé elektrické systémy. S cieľom poskytnúť užitočné informácie záujemcom sa toto video zameriava na prehľad zmien v elektrotechnických normách, ku ktorým došlo v apríli 2023.

Doc. Ing. Dušan Medveď PhD.

Doc. Ing. Dušan Medveď PhD.

Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., je docentom na Katedre elektroenergetiky FEI TU v Košiciach. Profiluje sa vo viacerých oblastiach elektrotechniky a elektroenergetiky, ako napríklad v oblasti riešenia nepriaznivých vplyvov v elektrizačnej sústave, v oblasti nabíjacích staníc pre elektromobily, v oblasti riešenia rozloženia elektromagnetických polí a teplotných polí. Je revíznym technikom vyhradených technických zariadení elektrických (E1A – technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu podľa vyhlášky 508/2009, §24).

V rámci akademickej časti, vedie prednášky, cvičenia a semináre z vybraných kapitol elektroenergetiky. Hodnotí študentov, vedie a oponuje záverečné práce v troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Vytvára študijné materiály a zabezpečuje exkurzie v energetických podnikoch. Zúčastňuje sa na výskumnej, vedeckej, vývojovej činnosti pracoviska a zverejňuje jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných podujatiach a spolupracuje pri organizovaní vedeckých podujatí.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.