dnes je 24.2.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Motivácia žiaka vs. motivácia pedagóga

21.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:01

Kapitoly videa

Webinár je zameraný na oblasť motivácie, ktorá je nevyhnutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Uľahčuje učiteľovi prácu so žiakom, žiakovi osvojovanie si nových vedomostí, dotvára celkovú atmosféru a prehlbuje vzťahy. Hlavnými prostriedkami motivácie v učebnej činnosti žiaka sú nie len premyslené metódy, ale najmä učiteľ, ktorý žiakov neustále motivuje k samostatnej, aktívnej a tvorivej činnosti. Najdôležitejším činiteľom v učebnom procese je teda osobnosť učiteľa, na ktorého bude táto téma zacielená.

Mgr. Renáta Taligová

Mgr. Renáta Taligová

Mgr. Renáta Taligová sa po 22 rokoch pedagogickej praxe rozhodla prejsť do oblasti andragogiky a využila tak svoje dlhoročné bohaté skúsenosti učiteľky a školskej psychologičky. V súčasnosti pôsobí ako lektorka, kariérna poradkyňa, koučka a mentorka. Vedie desiatky aktualizačných a inovačných vzdelávacích programov pre pedagógov zameraných na ich osobnostný aj profesijný rozvoj. Venuje sa poradenskej a konzultačnej činnosti, organizuje praktické workshopy či webináre. Orientuje sa na zážitkovú pedagogiku smerom k rozvoju osobnostných a sociálnych zručností, k implementácii aktivizujúcich metód, k podpore emočnej odolnosti a k riešeniu náročných situácií v školskom prostredí.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.