dnes je 23.4.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Ciele školskej reformy - kurikulum ako pedagogická výzva

29.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:16

Kapitoly videa

Doba, v ktorej žijeme a vzdelávame na ktoromkoľvek stupni školského systému, sa nedá porovnať so žiadnou predtým. Je plná toľkých zmien, že je ťažko uchopiteľná a napreduje neuveriteľným tempom. V každej oblasti je preto nevyhnutné zavádzať inovácie a progresívne napredovať, a školstvo nie je výnimkou. Pozrieme sa spoločne, ako nám môže nové kurikulum pomôcť prispôsobiť ciele, obsah a formy vzdelávania potrebám súčasnej spoločnosti a súčasnej generácie detí, ako zlepšiť výsledky vzdelávania žiakov v základných oblastiach gramotností, a ako  môžeme individuálnym prístupom, aktivizujúcimi metódami a procesmi personalizácie podporovať aktívne učenie sa v zmysle cieľov pripravovanej školskej reformy.  

Mgr. Renáta Taligová

Mgr. Renáta Taligová

Mgr. Renáta Taligová sa po 22 rokoch pedagogickej praxe rozhodla prejsť do oblasti andragogiky a využila tak svoje dlhoročné bohaté skúsenosti učiteľky a školskej psychologičky. V súčasnosti pôsobí ako lektorka, kariérna poradkyňa, koučka a mentorka. Vedie desiatky aktualizačných a inovačných vzdelávacích programov pre pedagógov zameraných na ich osobnostný aj profesijný rozvoj. Venuje sa poradenskej a konzultačnej činnosti, organizuje praktické workshopy či webináre. Orientuje sa na zážitkovú pedagogiku smerom k rozvoju osobnostných a sociálnych zručností, k implementácii aktivizujúcich metód, k podpore emočnej odolnosti a k riešeniu náročných situácií v školskom prostredí.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.