dnes je 2.10.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Pohľadávky a záväzky v zákone o dani z príjmov v roku 2023

6.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:45

Kapitoly videa

Video uvádza do problematiky daňového posúdenia zúčtovacích vzťahov u PO, t. j. problematiky pohľadávok a záväzkov v zákone o dani z príjmov v roku 2023. Nasleduje časť, ktorá približuje prepočet pohľadávok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ. V druhej časti nasleduje problematika narábania s pohľadávkami – tvorba opravných položiek, postúpenie a odpis pohľadávok a s tým súvisiaca úprava základu dane. V tretej časti je uvedená aj problematika narábania so záväzkami z pohľadu výdavkov zahrnovaných do základu dane až po zaplatení, úpravy základu dane o hodnotu záväzkov po uplynutí lehoty splatnosti a odpisu záväzkov.

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.