dnes je 19.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Ochranné pracovné pomôcky v roku 2023

8.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:12

Kapitoly videa

Osobné ochranné pracovné prostriedky sú jedným zo základných prostriedkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom z ich povahy vyplýva, že predstavujú prostriedky individuálnej ochrany zamestnancov. K výberu, prideľovaniu a používaniu osobných ochranných pracovných prostriedkov by zamestnávateľ mal pristúpiť na základe dôkladnej analýzy a poznania podmienok a kritérií na ich výber, ale aj nákladov na starostlivosť či ich životnosť. Povinnosti zamestnávateľa, ktoré súvisia s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami upravuje zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bližšie sú upravené v nariadení vlády slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Nie každý zamestnávateľ si dôsledne plní svoje povinnosti a môže sa stať, že v snahe ušetriť, neposkytne zamestnancom ochranné pomôcky tak, ako by mal. V takýchto prípadoch je dobré vedieť, aké môžu byť následky takéhoto konania zamestnávateľa.

Mgr. Matej Trnavský

Mgr. Matej Trnavský

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti je spolupracujúcim advokátom advokátskej kancelárie Grand Oak so sídlom v Bratislave. Zameriava sa na ‍obchodné právo a právo obchodných spoločností, občianske právo,  sporovú agendu, fúzie a akvizície, startupy, právo nehnuteľností, právo duševného vlastníctva a IT, GDPR a BOZP, pričom sa špecializuje sa na komplexné poradenstvo klientom s dôrazom na oblasť korporátneho práva. Je členom Slovenskej advokátskej komory od roku 2012.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.