dnes je 2.10.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.1.2023

20.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:38:18

Kapitoly videa

Vo videoseminári poukážeme na najdôležitejšie zmeny v ZVO, ktoré vstúpili do platnosti v roku 2023. Priblížime navrhované znenie novely ZVO, ktorá je momentálne vo fáze vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania. Zámer zákonodarcu pri opätovnom novelizovaní ZVO vychádza najmä z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1780 z 23. septembra 2019, ktoré je v celom rozsahu záväzné pre všetky členské štáty. Predmetom novely ZVO je okrem iného povinnosť zákonného zadefinovania nových štandardných formulárov, ktoré je zákonodarca povinný implementovať v roku 2023, a tiež úprava výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním, a s tým súvisiace práva a povinnosti verejných obstarávateľov a obstarávateľov.

JUDr. Marek Šmid, LLB.

JUDr. Marek Šmid, LLB.

Je partnerom advokátskej kancelárie Grand Oak so sídlom v Bratislave. Spoločne s jeho tímom poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie obchodným spoločnostiam, verejným inštitúciám, ako aj fyzickým osobám a to v rôznych oblastiach práva vrátane pracovného práva. Svoje skúsenosti nadobudol počas svojej viac ako 10-ročnej praxe v advokácií na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 1 600 dokumentov z legislatívy,
 • Online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej 
  databázy príspevkov. 
 • Právne predpisy v aktuálnom znení s vyznačenými
  zmenami
  .
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Možnosť využívať bezplatný odpovedný servis.